NEVAL EL-SADDAVI KİMDİR

Uluslararası üne sahip Mısırlı yazar ve feminist Neval el-Saddavi, Nil ya- kınlar:nda küçük bir kasabada doğmuş, Kahire’de psikiyatri öğrenimi gör- dükten sonra, Mısır’ın çeşitli şehirleri ve kırsal bölgelerinde doktorluk yapmış, Mısır’ da sağlık eğitiminin yönlendirilmesine büyük katkılarda bu- lunmuştur. Ama Saddavi’nin popüler olmasının asıl nedeni yazılarıdır. Ör- neğin 1972’de yayınlanan Woman and Sex adlı kitabı, tabu sayılan konula- ra karşı açılmış sıkı bir kavga çağrısıdır. … Okumaya devam et NEVAL EL-SADDAVI KİMDİR